بررسی نشریات نامعتبر و جعلی دانشگاه آزاد اسلامی

اساتید محترم و دانشجویان گرامی؛ ضروری است قبل از ارسال مقالات خود جهت چاپ در مجلات ،از اعتبار  مجله مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. در صورت چاپ مقاله در نشریات نامعتبر و یا جعلی هیچگونه امتیاز تشویقی ( نمره پایان نامه، مجوز دفاع و یا تسویه حساب، جایزه مالی و ...)  تعلق نخواهد گرفت. بدین منظور می‌توانید از آدرس زیر به جدیدترین فهرست نشریات نامعتبر و جعلی دسترسی پیدا نمایید.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط