آدرس پورتال کتابخانه دیجیتال ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

آدرس پورتال کتابخانه دیجیتال ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، بعنوان کامل‌ترین مرکز اطلاع رسانی جهت ارائه خدمات به اساتید،  پژوهشگران، دانشجویان به شرح زیر می‌باشد:
lib.dchq.ir


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط