بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاداسلامی

ادامه بخش نامه به همراه فرم‌های...

معافیت مالیاتی بر حقوق کارکنان پارک علم و فناوری

آیین نامه چگونگی تشکیل و فعالیت واحد‌های پژوهشی در واحد‌های دانشگاهی مهم

پیوست نامه

استفاده از سامانه آزمایشگاه‌های همکار دانشگاه آزاد اسلامی (ساها)

شیوه نامه اجرایی استفاده از امکانات ساها فرم های ضروری استفاده...

امور پژوهشی مهم

لیست طرحهای پژوهشی خاتمه یافته لیست طرح‌های پژوهشی در حال اجرا

صفحه 1 از 1 1   برو به 

مطالب مرتبط